Gabinet psychologiczny dr Magdalena Grabowska

Psycholog Seksuolog Terapia Bydgoszcz

gabinet psychologiczny dr Magdalena Grabowska

O mnie

Edukacja i praca:

- absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek studiów: Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna

- absolwentka Studium podyplomowego II stopnia w zakresie wychowania seksualnego w Studium Wychowania Seksualnego w Warszawie pod kierunkiem prof. dra hab. Z. Lwa-Starowicza

- certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej Instytutu Zdrowia Seksualnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny

- doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

- pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

- członek Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej PTPWybrane książki i artykuły:

- Seksualność we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania. Wyd. UKW, Bydgoszcz

- Stereotypy płci we wczesnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania. Wyd. UKW, Bydgoszcz

- Gender stereotypes of young adults and styles of sexual education. The New Educational Review, 2005, vol.7, No. 3-4, 59-71

- Stereotypy płci i starości a zachowania seksualne w okresie późnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 2009, 14, 4, 45-57

- Rola rodziców w wychowaniu seksualnym ich dzieci. Nauki o edukacji, 2009, 4, s. 177-186

- współautorka podręczników: Psychologia rozwoju człowieka, Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku, Problemy wielokulturowości w medycynie, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej